Στα Ελληνικά

THATCamp Cyprus 2011
9:30π.μ – 5:30μ.μ, 3-4 Σεπτεμβρίου, ECTS and ΕΤS Labs, (Colibri and Rex), Πλατεία Ηρώων, Λεμεσός

Το THATCamp (The Humanities and Technology Camp) είναι μια ανοικτή συνάντηση όπου άτομα των ανθρωπιστικών και των τεχνολογικών επιστημών, μαθαίνουν και χτίζουν μαζί πάνω σε θέματα που προτείνονται επί τόπου. Το THATCamp είναι ένα μη-συνέδριο όπου οι συμμετέχοντες, αντί να παρακολουθούν προετοιμασμένες παρουσιάσεις, συνεργάζονται επιτόπου για να δημιουργήσουν το πρόγραμμα.

Το THATCamp Cyprus θα λάβει χώρα το Σαββατοκύριακο των 3 – 4 Σεπ. 2011 στη Λεμεσό, στο Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου.

Το THATCamp Cyprus προτίθεται να εξερευνήσει ευρέως τη σχέση των ανθρωπιστικών και τεχνολογικών επιστημών, καθώς και τις πιθανότητες που ανοίγονται μεταξύ τους, ενώ ταυτόχρονα προτίθεται να φέρει λύσεις σε τοπικά ζητήματα. Καθώς φιλοξενείται από το Εργαστήρι Οπτικής Κοινωνιολογίας και Μουσειολογίας (του Τμήματος Πολυμέσων και Γραφικών Τεχνών του Τεχνολογικού Πανεπιστημείου Κύπρου) το THATCamp Cyprus ενδιαφέρεται επίσης για τους τρόπους με τους οποίους νέες τεχνολογίες και πλατφόρμες αλλάζουν θεμελιώδη πράγματα για την κοινωνική έρευνα, τα μουσεία, τα αρχεία, τα πανεπιστήμια, και την εκπαίδευση γενικότερα.


Σε ποιους απευθύνεται;

Σε όσους ενδιαφέρονται για τη μελέτη, την υποστήριξη, τη διδασκαλία, την έρευνα, και πιο γενικά τη διαμόρφωση των ψηφιακών ανθρωπιστικών επιστημών (digital humanities), των κοινωνικών επιστημών, της πληροφορικής, των νέων μέσων, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων συναφή πεδίων. Είστε ευπρόσδεκτοι ως ακαδημαϊκοί, βιβλιοθηκονόμοι, αρχειοθέτες, προγραμματιστές, συγγραφείς, φοιτητές, επιμελητές, σχεδιαστές, εκπαιδευτικοί, ιστορικοί, αρχαιολόγοι, ανεξάρτητοι μελετητές, καθώς και ως άτομα (όπως οι περισσότεροι από εμάς) που βρίσκονται μεταξύ αυτών των κατηγοριών. Είστε επίσης ευπρόσδεκτοι ως εμπειρογνώμονες ή αρχάριοι, ανεξάρτητα από οποιοδήποτε επίπεδο δεξιότητας, εφ ‘όσον έχετε κάτι να πείτε και τη διάθεση να μάθετε για τον συνδυασμό των ανθρωπιστικών και τεχνολογικών επιστημών.

Τα θέματα που θα συζητηθούν μπορεί να κυμαίνονται από δοκιμασίες λογισμικού ως συζητήσεις πορισμάτων έρευνας και ασυνάρτητες διαφωνίες, αλλά δεν περιλαμβάνουν παρουσιάσεις ακαδημαϊκών άρθρων. Ελάτε στο THATCamp Cyprus με μια ιδέα και την επιθυμία να τη μοιραστείτε. Με ένα σχέδιο για ανάπτυξη ή εφαρμογή, με θεωρητικές ανησυχίες, ή με μια πρόταση για επιτόπου προγραμματισμό. Οι συμμετέχοντες ενθαρρύνονται να εισηγηθούν όχι μόνο θέματα προς ομιλία, αλλά και πράξη.

Τηλ: 25002162

Leave a Reply